Vaeltajat (18-22 v.)


Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä ja ryhmänjohtajina. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen
kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Mesikämmenissä vaeltajaikäiselle tarjotaan monenlaista johtajatoimintaa ja vaeltajat vetävät suurta roolia lippukunnan toiminnan järjestämisessä niin ryhmätoiminnan kuin tapahtuminen organisoinnissa.

Lippukunnassamme vaeltajilla ei ole omia ryhmiä, mutta yhteistyö johtajiston kanssa ja aktiviteettitarjonta on runsasta.

Ilmoittaudu mukaan ja tule kokeilemaan partiotoimintaa ottamalla yhteyttä mesikammenet.partio(at)gmail.com.