Tapahtumien osallistumis- ja peruutusehdot

Peruutuskäytännöt

 • Osallistumisen peruutukset tehdään aina tapahtumanjohtajalle (etunimi.sukunimi@mesikammenet.fi) tai info@mesikammenet.fi.
 • Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
 • Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyt peruutukset laskutetaan, ellei osallistuja löydä itselleen toista henkilöä tilalleen tapahtumaan (Ilmoita osallistujan muutoksesta tapahtumanjohtajalle. Tapahtuman kanssa samalla viikolla tulleissa osallistujamuutoksissa emme voi taata, että uudet erityisruokavaliot pystytään ottamaan huomioon tapahtumassa, mutta teemme parhaamme).
 • Jäsenten kohdalla laskutetaan alla määritelty maksu, mikäli ilmoittautumista ei peruta ajoissa (ennen ilmoittautumisajan päättymistä) ja osallistuja ei ole löytänyt itselleen toista henkilöä tilalleen tapahtumaan.  Alle 7-vuotiaista perhepartiolaisista ei laskuteta tätä maksua. Tällä maksulla katetaan jäsenestä aiheutuneita kuluja.
  • Jouluredu: 35€
  • Talviredu: 35€
 • Mikäli peruutus johtuu sairaustapauksesta, voit hakea lääkärintodistuksella osallistumismaksun partiovakuutuksesta. Toimi tässä tapauksessa seuraavasti:
  1. Ilmoita asiasta info@mesikammenet.fi, jotta osoitamme laskun osallistujalle korvauksen hakemista varten.
  2. Hae korvaus vakuutusyhtiöltä: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/
  3. Korvaushakemuksen tekee aina vakuutettu eli partiolainen tai hänen huoltajansa.
  4. Vakuutuskorvauksen saamisen edellytys on yleensä lääkärintodistus, joten suosittelemme sairastapauksissa aina hakemaan lääkärintodistuksen.  

Tapahtuman keskeytyminen
Joskus tapahtuma tai leiri voi keskeytyä. Keskeytykselle voi olla useita erilaisia syitä:

 • läsnäolija sairastuu
 • läsnäolija kiusaa, käyttäytyy uhkaavasti tai muutoin kohtelee kaltoin toisia
 • läsnäolija on päihtynyt tai hänellä on päihteitä mukana

Tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan kotiin ja kotiväen tulee järjestää itse lapsen tai nuoren kotimatka. Edellä kuvatuissa ja muissa vastaavissa tapauksissa mahdollista osallistumismaksua ei palauteta. Sairastapauksissa partiovakuutuksesta on haettavissa korvaus. Tätä varten löydät ohjeet peruutuskäytäntöjen yhteydestä ylempää.

Partiotapahtumat ja -leirit, joissa on alaikäisiä paikalla, ovat aina päihteettömiä.