Turvallisuusohjeet COVID-19 pandemian (koronan) aikana

Päivitetty 21.9.2021

Tälle sivulle päivitetään viimeisimmät ohjeet liittyen partiotoiminnan järjestämiseen Mesikämmenissä korona-aikana.

Taataksemme kaikille turvallisen partion viikkotoiminnassa ja tapahtumissa, luethan huolella ja noudatat turvallisuusohjeita COVID-19 viruksen tartuntojen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on, että partioryhmät voivat toimia mahdollisimman hyvin turvallisuus huomioiden. Pidetään yhdessä huolta turvallisesta partiosta!

Mesikämmenten turvallisuusohjeistus pohjautuu Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ohjeistukseen 6.9.2021. Pääkaupunkiseutulaista partiotoimintaa koskevissa ohjeistuksissa huomioidaan THL:n ja OKM:n antamat ohjeistukset koronavirustartuntojen ehkäisemisestä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamat suositukset ja ohjeistukset harrastamiseen ja kokoontumiseen liittyen. Tätä nyt voimassa olevaa ohjeistusta pyritään höllennetään, kun se on mahdollista.

Yleiset ohjeet

Voimassa toistaiseksi 31.12.2021 asti

Koskevat kaikkea Mesikämmenten järjestämää partiotoimintaa.
 • Tällä hetkellä partiotoimintaa voi järjestää kaikenikäisille harrastajille sekä sisällä että ulkona. Kannustamme järjestämään viikkotoiminnan ohjelman mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti ulkona, väljästi ja terveysturvallisuus huomioiden.
 • Vain täysin terveenä voi osallistua toimintaan, tämä koskee myös johtajia (myös lievät sairastumisen oireet).
 • Karanteenissa (omaehtoisessa tai virallisessa) oleminen tarkoittaa sitä, että myöskään partiotoimintaan ei voi osallistua. Tämä koskee myös tilanteita, joissa henkilön Koronavilkku-sovellus on hälyttänyt.
 • Jos osallistujan perheessä on joku perheenjäsenistä karanteenissa, emme suosittele osallistumista partiotoimintaan.
 • Kaikki (niin johtajat kuin lapset ja nuoret huoltajineen) tekevät itse päätöksen osallistumisestaan toimintaan.
 • Kahden metrin turvavälivaatimus ei ole tällä hetkellä voimassa. Toiminta tulee kuitenkin järjestää niin, että osallistujilla on mahdollisuus olla väljästi. Sisätiloissa pidettävissä yli 10 hengen kokoontumisissa voi olla samaan aikaan paikalla korkeintaan puolet tilan maksimikäyttäjämäärästä (katso alempaa tilojen henkilömäärärajoitukset). Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta osallistujien pitää pystyä halutessaan välttämään fyysinen kontakti muihin osallistujiin.
 • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein. Osallistujilla on aina mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko pesemällä tai käsidesiä käyttäen riippuen sijainnista.
 • Jos yskittää, yski hihaan tai paperiin pois muista päin. Käy tämän jälkeen pesemässä kädet tai käytä käsidesiä.

Mesikämmenten kolon (Karhunpesän, yläkerta) ja Seurantalon (alakerta) sisätilojen henkilömäärä on rajoitettu toistaiseksi 31.12.2021 asti

Sisätiloissa voi tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan olla kerrallaan puolet tilan maksimikäyttäjämäärästä. Tämä koskee yöpymisen lisäksi myös ruokailuja ja muuta ajanviettoa sisätiloissa.

 • Mesikämmenten kololla (Karhunpesä, yläkerta) voi olla samaan aikaan maksimissaan 10 henkilöä
 • Seurantalon alakerrassa (mm. juhlasali) voi olla samaan aikaan maksimissaan 25 henkilöä.

Partioryhmä on mahdollista jakaa eri kerrosten kesken pienempiin ryhmiin (osa on yläkerrassa ja osa alakerran salissa), jos muita partioryhmiä ei kokousta samaan aikaan.

Partiokokoukset (viikkotoiminta)

Vastuu turvallisuusohjeiden noudattamisen valvomisesta partiokokouksissa on ryhmänjohtajilla.

 • Viikkotoimintaa voi järjestää kaikille ikäkausille
 • Kannustamme järjestämään viikkotoiminnan ensisijaisesti ulkona, jossa väljyys toiminnassa on helpompi säilyttää. Sisätiloissa kokoontuessa käsihygieniaan, tilojen väljään käyttöön ja tilojen puhtaana pitämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muistakaa informoida koteja mahdollisista ulkokokouksista, jotta jokainen osaa varautua viikkokokoukseen säänmukaisella varustuksella.
 • Sisätiloissa voi tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan olla kerrallaan puolet tilan maksimikäyttäjämäärästä. Jos kokouksen ohjelma vaatii toteutuakseen sisätiloja eikä koko ryhmä ei mahdu riittävän väljästi kololle kerralla, jakakaa ryhmä pienryhmiin ja suunnitelkaa viikkokokouksen ohjelma rastikiertotyyppiseksi niin, että vain yksi pienryhmä on kerrallaan ylhäällä ja toinen alhaalla tai ulkona.
 • Mikäli partioryhmästä suuri osa on karanteenissa (esim. koulussa tapahtuneen altistumisen vuoksi) tai ryhmänjohtajilla on sairastumisen oireita, voidaan ryhmän partiokokous siirtää tilapäisesti pidettäväksi etäkokouksena ryhmänjohtajan päätökselle.
 • Aikatauluttakaa kokouksen alkuun ja loppuun käsien pesu tai desinfiointi käsidesillä. Käsidesiä löytyy kolon ilmoitustaulun alta olevasta kaapista.
 • Pese aina kädet ruuan käsittelyn yhteydessä, aivastamisen, niistämisen sekä wc-käynnin jälkeen.
 • Käytä käsidesiä partiokokouksen aikana ennen ja jälkeen kun kosket kaikkien käytössä oleviin tarvikkeisiin.
 • Ryhmänjohtaja puhdistaa Karhunpesän tai alakerran ovenkahvat, valokatkaisijat ja vesihanat, joihin on kuka tahansa koskenut partiokokouksessa, aina ryhmän kokouksen jälkeen. Desinfiointiainepullo ja paperia löydät kolon siivouskaapista (ilmoitustaulun alla).
 • Huomioikaa terveysturvallisuus jo suunnitteluvaiheessa: Kokkailukokoukset kannattaa toteuttaa pienryhmissä. Huutamista ja laulamista sisältävät ohjelmat kannattaa toteuttaa ulkona, väljästi ja riittävillä etäisyyksillä.

Retket ja tapahtumat

Retkillä ja tapahtumissa noudatetaan Mesikämmenten turvallisuusohjeistusta. Tarkemmat turvajärjestelyt koskien retkeä ja tapahtumaa kerrotaan aina erikseen retken infokirjeessä. Riippuen tapahtuman sijainnista, tarjotaan osallistujille puitteet käsienpesulle tai vähintään käsidesin käytölle. Tapahtuman johtajalla, yhteyshenkilöllä tai redunjohtajalla on vastuu turallisuusohjeistuksen toteuttamisesta tapahtuman aikana.

 • Yöretket ja tapahtumat järjestetään vastuullisesti terveysturvallisuus huomioiden.
 • Suosikaa retkiä lähialueille, jolloin tarve kimppakyydeille tai julkisilla kulkemiseen vähenee.
 • Jos retkikohde on kauempana, suunnitelkaa kuljetukset niin, että tartuntariski pysyy mahdollisimman vähäisenä. Suositeltavaa on esimerkiksi omilla kyydeillä kulkeminen ja julkisten kulkuneuvojen käyttäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella. Kasvomaskin käyttöohjeistus on voimassa myös kuljetuksissa.
 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston harrastustoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaan ulkona järjestettävissä tapahtumissa ei osallistujamäärää tarvitse rajata, kunhan etäisyydet on mahdollista säilyttää.
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen henkilön tapahtumissa voi olla korkeintaan puolet tilan (esim. kolon tai kämpän) maksimikapasiteetista käytössä. Tämä koskee yöpymisen lisäksi myös ruokailuja ja muuta ajanviettoa sisätiloissa.
 • Pese käsiä tai käytä käsidesiä aktiivisesti mm. ruuan käsittelyn yhteydessä, wc-käynnin jälkeen ja jos kädet ovat likaiset.
 • Retkellä ruuanlaitto, ruuan jakaminen, tiskaus ja tilojen ja pintojen puhtaana pitäminen on suunniteltava tarkasti. Varatkaa retken suunnittelussa hyvin aikaa turvallisuuden läpikäymiseen ja uusien toimintamallien luomiseen!
 • Suunnitelkaa ohjelma, ruokailut ja biotauot niin, että tiiviitä jonoja ei pääse muodostumaan.
 • Pienryhmiä tai ruokaporukoita ei vaihdeta retken/tapahtuman aikana.
 • Muistakaa väljyys ohjelmassa, ruokailuissa ja yöpymisjärjestelyissä sekä hyvä käsihygienia.
 • Viestikää perheille ja osallistujille, minkälaiseen paikkaan retki sijoittuu. Nukutaanko retkellä ulkona vai sisällä, kuinka paljon osallistujia retkelle odotetaan ja miten paikassa voidaan huolehtia mm. käsihygieniasta. Kertokaa näistä seikoista selkeästi jo retkikirjeessä, jotta osallistujat voivat rauhassa punnita osallistumistaan tapahtumaan ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.
 • Jos joku sairastuu retken/tapahtuman aikana, huolehditaan eristyksestä ja osallistujan kotiuttamisesta kesken retken/tapahtuman. Siihen liittyen osallistujia voidaan lähettää retkeltä/tapahtumasta matalalla kynnyksellä kotiin, mikäli flunssaa tai muita oireita ilmenee. Sen vuoksi toivomme, että huoltajat ovat tavoitettavissa myös retken/tapahtuman aikana.
 • Varautukaa siihen, että tapahtumia saatetaan joutua perumaan lyhyelläkin varoitusajalla. Kaikki hankinnat kannattaa ajoittaa mahdollisimman myöhäiseksi, jos tapahtuma joudutaankin perumaan.

Kasvomaskin käyttö partiossa

Voimassa toistaiseksi 31.12.2021 asti

Kasvomaskin käyttö on pakollista Mesikämmenten partiotoiminnassa 12-vuotta täyttäneille!

Viranomaiset kehottavat harrastustoimintaan osallistuvia 12-vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia harrastustoiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Johtuen siitä, että partiotoiminnassa väljyyden takaaminen on joskus haastavaa, on kasvomaskin käyttö pakollista kaikille 12-vuotta täyttäneille. Näitä nyt voimassa olevia suosituksia höllennetään heti, kun se on mahdollista.

 • 12-vuotta täyttäneille kasvomaskin käyttö on pakollista aina Mesikämmenten partiotoimintaan osallistuttaessa, tapahtuu se sitten ulkona tai sisällä (viikkotoiminta, tapahtumat, retket, kokoukset).
 • Kasvomaskia ei ole pakko käyttää, mikäli se vaikeuttaa henkilön normaalia hengittämistä tai hän ei voi terveydentilansa vuoksi käyttää maskia.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Lippukunta tarjoaa kertakäyttöisiä kasvomaskeja 12-vuotta täyttäneille partiotoimintaan, löydät maskit ilmoitustaulun alla olevasta kaapista samalta hyllyltä kuin käsidesit.

Lisää tieto THL:llän suosituksesta Kasvomaskien käyttöön löydät heidän nettisivuilta

Voiko yksityinen tapahtumanjärjestäjä vaatia maskin käyttöä?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yksityinen tapahtumanjärjestäjä voi tapahtuman turvallisuuden varmistamiseksi asettaa osallistujille vaatimuksia, mutta vaatimukset ei saa olla syrjiviä. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille/kysymyksia-ja-vastauksia-maskisuosituksesta.

Vahva suositus kaikenikäisille Koronavilkku-sovelluksen lataamiseen

Voimassa 6.10.2020-31.12.2021

Annamme vahvan suosituksen kaikenikäisille Koronavilku-sovelluksen lataamiselle Mesikämmenten järjestämään toimintaan paikan päällä osallistuville (esim. partiokokouksiin, tapaamisiin, tapahtumiin ja reduille).

Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla saat tiedon, jos olet sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Jos sinulla todetaan tartunta, voit ilmoittaa siitä sovelluksella nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyytesi on vahvasti suojattu.

Lataa maksuton mobiilisovellus puhelimeesi sovelluskaupasta, (esim. App Store ja Google Play). Sovellus toimii taustalla automaattisesti, häiritsemättä puhelimen käyttöä tai lyhentämättä akun kestoa.

Käyttäjien puhelimet lähettävät toisilleen kohdatessaan satunnaisen tunnuskoodin. Puhelin tallentaa tiedon kohtaamisesta.

Jos sinulla todetaan koronavirustauti, saat terveydenhuollosta avauskoodin. Syöttämällä sen sovellukseen varoitat kohtaamiasi ihmisiä nimettömästi mahdollisesta altistumisesta. Jos taas joku kohtaamistasi henkilöistä ilmoittaa sairastumisestaan, saat itse varoituksen mahdollisesta altistumisesta.

Koronavilkun tärkeimpänä tehtävänä on varoittaa mahdollisesti virukselle altistuneita, jotteivat he tietämättään levittäisi viirusta eteenpäin muille. Koronaviirus saattaa joskus olla myös täysin oireeton, jolloin henkilö saattaa levittää tautia tietämättään. Haluamme mahdollistaa kaikille, niin ryhmäläisille kuin vapaaehtoisille johtajille, turvallisen partion. Koronavilkku ilmoittaa mahdollisista altistumisista, jolloin henkilö saa toimintaohjeet jatkoa varten sovellukselta, eikä levitä tautia muille partiossa.

Pidä huolta itsestäsi ja muista, ehkäise tartunnat partiossa ja pysy terveenä!