Turvallisuusohjeet COVID-19 pandemian (koronan) aikana

Päivitetty 23.4.2022

Tälle sivulle päivitetään viimeisimmät ohjeet liittyen partiotoiminnan järjestämiseen Mesikämmenissä korona-aikana.

Taataksemme kaikille turvallisen partion viikkotoiminnassa ja tapahtumissa, luethan huolella ja noudatat turvallisuusohjeita COVID-19 viruksen tartuntojen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on, että partioryhmät voivat toimia mahdollisimman hyvin turvallisuus huomioiden. Pidetään yhdessä huolta turvallisesta partiosta!

Mesikämmenten turvallisuusohjeistus pohjautuu Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ohjeistukseen 21.4.2022. Pääkaupunkiseutulaista partiotoimintaa koskevissa ohjeistuksissa huomioidaan THL:n ja OKM:n antamat ohjeistukset koronavirustartuntojen ehkäisemisestä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamat suositukset ja ohjeistukset harrastamiseen ja kokoontumiseen liittyen.

Yleiset ohjeet

Voimassa toistaiseksi 23.6.2022 asti

Koskevat kaikkea Mesikämmenten järjestämää partiotoimintaa.
 • Partiotoimintaa voi järjestää kaikenikäisille sekä sisällä että ulkona, kunhan se tapahtuu väljästi ja terveysturvallisuusohjeistukset huomioiden. Ulkona tartuntariski on pienempi, joten kannustamme järjestämään toimintaa mahdollisuuksien mukaan ulkona.
 • Kaikkeen toimintaan osallistutaan vain täysin terveenä.
 • Kaikki toiminta tulee järjestää niin, että osallistujien pitää pystyä halutessaan välttämään fyysinen kontakti muihin osallistujiin sekä sisällä että ulkona järjestettävässä toiminnassa.
 • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään tarvittaessa riittävä etäisyys muihin osallistujiin. Osallistujilla on aina mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko pesemällä tai käsidesiä käyttäen riippuen sijainnista.
 • Jos yskittää, yski hihaan tai paperiin pois muista päin. Käy tämän jälkeen pesemässä kädet tai käytä käsidesiä.
 • Huolehtikaa tilojen ja pintojen säännöllisestä ja huolellisesta puhdistamisesta.

Terveysturvallisuussuunnitelma

Uudellamaalla tiloista vastaavien toimijoiden on varmistettava osallistujille mahdollisuus lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin välttämiseen, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila. Partiokolot ja -kämpät lasketaan tällaisiksi tiloiksi. Ulkotapahtumien osalta suunnitelma tehdään, kun tapahtumassa on yli 50 osallistujaa. Suunnitelma tulee tehdä sekä yleisötilaisuuksiin että lippukunnan sisäiseen toimintaan.

Mesikämmenten voimassa oleva terveysturvallisuussuunnitelma Karhunpesälle (Mesikämmenten kolo, yläkerta) ja Seurantalon alakerralle (Mesikämmenten järjestäessä toimintaa). Terveysturvallisuussuunnitelma löytyy myös Karhunpesän ilmoitustaululta.

Partiokokoukset (viikkotoiminta)

Vastuu turvallisuusohjeiden noudattamisen valvomisesta partiokokouksissa on ryhmänjohtajilla.

 • Partiotoimintaa voi järjestää kaikenikäisille sekä sisällä että ulkona, kunhan se tapahtuu väljästi ja terveysturvallisuusohjeistukset huomioiden.
 • Sisätiloissa kokoonnuttaessa käsihygieniaan, tilojen väljään käyttöön ja tilojen puhtaana pitämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muistakaa informoida koteja mahdollisista ulkokokouksista, jotta jokainen osaa varautua viikkokokoukseen säänmukaisella varustuksella.
 • Jos kokouksen ohjelma vaatii toteutuakseen sisätiloja eikä koko ryhmä mahdu riittävän väljästi kololle kerralla, jakakaa ryhmä pienryhmiin ja suunnitelkaa viikkokokouksen ohjelma rastikiertotyyppiseksi niin, että osa ryhmästä on kerrallaan ylhäällä ja toinen alhaalla tai ulkona.
 • Osallistujien oleskelu sisällä järjestetään toiminnan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman väljästi. Mahdolliset istumapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. Kaikilla osallistujilla on mahdollisuus välttää lähikontakti muihin osallistujiin.
 • Mikäli partioryhmästä suuri osa tai ryhmänjohtajat ovat sairaana, voidaan ryhmän partiokokous siirtää tilapäisesti pidettäväksi etäkokouksena ryhmänjohtajan päätökselle.
 • Aikatauluttakaa kokouksen alkuun ja loppuun käsien pesu tai desinfiointi käsidesillä. Käsidesiä löytyy kolon ilmoitustaulun alta olevasta kaapista.
 • Pese aina kädet ruuan käsittelyn yhteydessä, aivastamisen, niistämisen sekä wc-käynnin jälkeen.
 • Huomioikaa terveysturvallisuus jo suunnitteluvaiheessa: Kokkailukokoukset kannattaa toteuttaa pienryhmissä. Huutamista ja laulamista sisältävät ohjelmat kannattaa toteuttaa ulkona, väljästi ja riittävillä etäisyyksillä.

Retket ja tapahtumat

Retkillä ja tapahtumissa noudatetaan Mesikämmenten turvallisuusohjeistusta. Tarkemmat turvajärjestelyt koskien retkeä ja tapahtumaa kerrotaan aina erikseen retken infokirjeessä. Riippuen tapahtuman sijainnista, tarjotaan osallistujille puitteet käsienpesulle tai vähintään käsidesin käytölle. Tapahtuman johtajalla, yhteyshenkilöllä tai redunjohtajalla on vastuu turallisuusohjeistuksen toteuttamisesta tapahtuman aikana.

 • Päiväretket, yöpymistä vaativat retket, kurssit ja leirit ovat jälleen sallittuja. Kaikki retket ja tapahtumat järjestetään vastuullisesti terveysturvallisuus huomioiden.
 • Kolon ja Seurantalon ulkopuolisille sisätapahtumille ja yöretkille tulee tehdä terveysturvallisuussuunnitelma, joka on tapahtuman ajan osallistujien nähtävillä. Seurantalolla ja kololla noudatetaan ylhäältä löytyvää terveysturvallisuussuunnitelmaa. Kysy ohjeet terveysturvallisuussuunnitelman tekoon lippukunnanjohtaja Kale Koivunotkolta.
 • Suosikaa retkiä lähialueille, jolloin tarve kimppakyydeille tai julkisilla kulkemiseen vähenee. Jos retkikohde on kauempana, suunnitelkaa kuljetukset niin, että tartuntariski pysyy mahdollisimman vähäisenä. Suositeltavaa on esimerkiksi omilla kyydeillä kulkeminen ja julkisten kulkuneuvojen käyttäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella.
 • Sisätiloissa voi myös järjestää toimintaa, kunhan osallistujilla on halutessaan mahdollisuus välttää lähikontakti muihin osallistujiin. Tämä koskee yöpymisen lisäksi myös ruokailuja ja muuta ajanviettoa sisätiloissa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kämppäretkellä sisällä nukkuvien määrä on mitoitettava normaalitilannetta pienemmäksi.
 • Muistuttakaa käsihygieniasta, tarjotkaa riittävästi käsienpesupaikkoja ja huolehtikaa siitä, että käsidesiä on tarjolla riittävän monessa paikassa. Pestään käsiä tai käytetään käsidesiä aktiivisesti mm. ruuan käsittelyn yhteydessä, wc-käynnin jälkeen ja kun kädet ovat likaiset.
 • Retkellä ruuanlaitto, ruuan jakaminen, tiskaus ja tilojen ja pintojen puhtaana pitäminen on suunniteltava tarkasti. Varatkaa retken suunnittelussa hyvin aikaa turvallisuuden läpikäymiseen ja uusien toimintamallien luomiseen!
 • Suunnitelkaa ohjelma, ruokailut ja biotauot niin, että tiiviitä jonoja ei pääse muodostumaan.
 • Viestikää perheille ja osallistujille, minkälaiseen paikkaan retki sijoittuu. Nukutaanko retkellä ulkona vai sisällä, kuinka paljon osallistujia retkelle odotetaan ja miten paikassa voidaan huolehtia mm. käsihygieniasta. Kertokaa näistä seikoista selkeästi jo retkikirjeessä, jotta osallistujat voivat rauhassa punnita osallistumistaan tapahtumaan ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.
 • Jos joku sairastuu retken/tapahtuman aikana, huolehditaan eristyksestä ja osallistujan kotiuttamisesta kesken retken/tapahtuman. Siihen liittyen osallistujia voidaan lähettää retkeltä/tapahtumasta matalalla kynnyksellä kotiin, mikäli flunssaa tai muita oireita ilmenee. Sen vuoksi toivomme, että huoltajat ovat tavoitettavissa myös retken/tapahtuman aikana.
 • Varautukaa siihen, että tapahtuma saatetaan edelleen joutua perumaan lyhyelläkin varoitusajalla, jos epidemiatilanne yhtäkkiä huononee paikallisesti. Kaikki hankinnat kannattaa ajoittaa mahdollisimman myöhäiseksi.

Kasvomaskin käyttö partiossa

Uudellamaalla ei ole voimassa olevaa kasvomaskisuositusta. Maskia voi kuitenkin käyttää oman harkinnan mukaan.

Lippukunta tarjoaa kertakäyttöisiä kasvomaskeja 12-vuotta täyttäneille partiotoimintaan, löydät maskit kololta ilmoitustaulun alla olevasta kaapista samalta hyllyltä kuin käsidesit.

Lisää tieto THL:llän suosituksesta ja ohjeet kasvomaskien käyttöön löydät heidän nettisivuilta

Vahva suositus kaikenikäisille Koronavilkku-sovelluksen lataamiseen

Voimassa 6.10.2020-23.6.2022

Annamme vahvan suosituksen kaikenikäisille Koronavilku-sovelluksen lataamiselle Mesikämmenten järjestämään toimintaan osallistuville (esim. partiokokouksiin, tapaamisiin, tapahtumiin ja reduille).

Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla saat tiedon, jos olet sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Jos sinulla todetaan tartunta, voit ilmoittaa siitä sovelluksella nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyytesi on vahvasti suojattu.

Lataa maksuton mobiilisovellus puhelimeesi sovelluskaupasta, (esim. App Store ja Google Play). Sovellus toimii taustalla automaattisesti, häiritsemättä puhelimen käyttöä tai lyhentämättä akun kestoa.

Käyttäjien puhelimet lähettävät toisilleen kohdatessaan satunnaisen tunnuskoodin. Puhelin tallentaa tiedon kohtaamisesta.

Jos sinulla todetaan koronavirustauti, saat terveydenhuollosta avauskoodin. Syöttämällä sen sovellukseen varoitat kohtaamiasi ihmisiä nimettömästi mahdollisesta altistumisesta. Jos taas joku kohtaamistasi henkilöistä ilmoittaa sairastumisestaan, saat itse varoituksen mahdollisesta altistumisesta.

Koronavilkun tärkeimpänä tehtävänä on varoittaa mahdollisesti virukselle altistuneita, jotteivat he tietämättään levittäisi viirusta eteenpäin muille. Koronaviirus saattaa joskus olla myös täysin oireeton, jolloin henkilö saattaa levittää tautia tietämättään. Haluamme mahdollistaa kaikille, niin ryhmäläisille kuin vapaaehtoisille johtajille, turvallisen partion. Koronavilkku ilmoittaa mahdollisista altistumisista, jolloin henkilö saa toimintaohjeet jatkoa varten sovellukselta, eikä levitä tautia muille partiossa.

Pidä huolta itsestäsi ja muista, ehkäise tartunnat partiossa ja pysy terveenä!